Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

Δήμος Ξάνθης

Δήμος Ξάνθης

Ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού για την «Υλοποίηση του κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ξάνθης», η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση 117 φωτιστικών 3280 ROLLE LED τα οποία ήδη από τον περασμένο Αύγουστο κοσμούν τους κεντρικούς δρόμους της όμορφης Ξάνθης. Με τα συγκεκριμένα φωτιστικά αντικαταστάθηκαν κάποια παλαιότερα, συμβατικής τεχνολογίας, με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W ενώ για τα αντίστοιχα 400W της περιφερειακής οδού εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύστημα διαχείρισης φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Back to Top