Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

Χαρίσιο Γηροκομείο - Θεσσαλονίκη 3d

Blue-Room-day-1.jpg
Blue-Room-night-1.jpg
Blue-Room-day-2.jpg
Blue-Room-night-2.jpg
Corridor-night-2.jpg
Green-Room-day-3.jpg
Green-Room-night-3.jpg
Green-Room-day-1.jpg
Green-Room-night-1.jpg
Green-Room-day-2.jpg
GreenRoomnight-2.jpg
Back to Top