Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ EN ISO 14001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

 

Διαβάστε εδω την Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος της εταιρίας μας.

 

Back to Top